A kazánok környezetvédelme a gyártás során

Ochrana_zivotneho_prostredia_kotly_attack

Az ATTACK, s.r.o vállalat a kazánok környezetvédelmét nélkülözhetetlennek tartja az élethez. Kazánjaink kitűnő fogyasztói és kibocsátási értékekkel rendelkeznek. Az összes kazán megfelel a ECO dizájnnak és az Európai Unió normáinak. Gyártócsarnokaink tetejére 200kWp teljesítményű fotovoltaikus paneleket szereltek, amelyek elegendő elektromos energiát szolgáltatnak a kazánok gyártásához.Az értékek létrehozásának egész láncolatában, a nyersanyagok feldolgozásától kezdve, a szállításon és gyártáson keresztül, egészen a teljes körű visszavételig és az öreg fűtőberndezések hasznosításáig érvényes:A kazánok környezetvédelme és a környezet maximálisan minimalizált megterhelése.

A környezet és a kazánok

A kondenzációs kazánok, amelyek nagy teljesítménytartománnyal és az égési keverék optimális összetételével dolgoznak, minimális szennyezőanyagot termelnek a füstgázokban. Ennek köszönhetően sokkal környezetbarátabbak, mint a biomassza-tüzelésű kazánok. Kazánjainkkal ön aktívan hozzájárul a környezet védelméhez és gyermekeink szebb jövőjéhez.A szilárd tüzelésű kazánok, amelyek legelőször az elsődleges égésnél fagázokat szabadítanak fel, amelyek ezt követően másodlagosan elégnek, ezzel a kifinomult égési rendszerrel jelentősen növelik hatékonyságukat és kímélik a forrásokat és a környezetet. A klasszikus égéssel összehasonlítva majdnem feleannyi tüzelőanyag-megtakarítást kínálnak a füstgázok és a hamu alacsonyabb kibocsátása mellett. Össztársadalmi szempontból egy környezetbarát forrásról van szó, amely elégeti a faalapú biomasszát, amely CO2 semleges tüzelőanyag. A káros kibocsátások képzése szempontjából a működés alatt a CO koncentráció átlagos koncentrációja kerül elérésre a füstgázokban, 200 mg/m3 szinten, 10 % O2-re átszámítva.

Zivotne_prostredie_kotly_attack

A környezet és a kazánok szoros kapcsolatban állnak, ezért mindannyiunkon múlik, hogy:

  • Megelőzzük a hulladék, főleg a veszélyes hulladék keletkezését
  • Úgy kezeljük a szöveteket és az anyagokat, hogy ne hatoljanak át a környezet egyes összetevőibe (a vízbe, talajba, légkörbe), hogy megelőzzék a katasztrófákat
  • Takarékosan bánjunk a mindennapi tevékenységeink során a forrásokkal (hő, el. energia, tüzelőanyag, víz és hasonlók).

A kazánok környezetvédelmét nélkülözhetetlen minimumnak tekinti a szervezet vezetősége a jogi és más követelmények teljesítéséhez. Ahhoz, hogy ezek a követelmények teljesüljenek, a szervezet vezetősége kötelezettséget vállal, hogy időközi naprakésszé tételt végez, a jogi követelményekre vonatkozóan és felszabadítja a szükséges forrásokat azok teljesítésére. Az irányító rendszer szüntelen javítása a környezetvédelemben és a szennyeződés megelőzése az ATTACK, s.r.o. társaság felső vezetésének és ezt követően a társaság összes alkalmazottjának kötelezettsége. Közös célunk, hogy a környezetet és a kazánokat a lehető legkisebb (elengedhetetlen) mértékben befolyásoljuk, ott, ahol lehetséges, olyan eszközöket, anyagokat és eljárásokat használjunk, amelyek a legjobban kímélik a környezetet, a megfizethetőség és a minőség figyelembevételével.

Rudolf Bakala
az ATTACK, s.r.o. vezérigazgatója

A kazánok környezetvédelme a gyártás során